Skapa dans 6 oktober - Lärkans aula

Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 15 – 21 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar.
Varje tävlande deltar först i sin regionala deltävling av Skapa Dans. Vinnaren från varje deltävling får därefter resa till riksfinalen och tävla tillsammans med övriga vinnare från hela landet. Riksfinalen går årligen av stapeln under skolornas höstlov.

Alla deltagare blir bedömda av en jury som består av minst tre danspersonligheter. De bedömer varje koreografiskt stycke utifrån gemensamma bedömningskriterier.

Kort om reglerna:
Den tävlande ska vara mellan 15 – 21 år.

Den tävlande ska vara skriven i eller ha anknytning till det län/region den tävlar i. Koreografin ska vara minst 3 min och max 4 min 30 sek.

Max 6 deltagare/grupp.

Man får tävla i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke.

Alla dansstilar är välkomna.

Juryn bedömer:
1. Konstnärlig och koreografisk kvalitet
2. Kommunikation och utstrålning
3. Originalitet och personlig tolkning
4. Sceniskt helhetsintryck

Skapa Dans är mer än en tävling, det är en möjlighet för unga koreografer att utveckla sitt sceniska uttryck samt träffa andra unga dansare med samma intresse. Kringaktiviteter som dans-workshops kopplas även till respektive tävlingstillfälle och skapar än mer känslan av gemenskap och utbyte deltagarna emellan.


Rebecka Strand
Danskonsulent
Avdelningen för regional utveckling/Kulturenheten
Region Norrbotten
072-242 79 96
rebecka.strand@norrbotten.se 
www.danskonsulentnorrbotten.se
https://www.facebook.com/danskonsulentregionnorrbotten/